Tisdagen den 3 oktober

Bildvisare

Cay Nylund Bilder från Landsjön bland annat

Bildgemenskap Alla får visa bilder. Tag med max 20 bilder med temat "Bästa resan"

Tag gärna med bilder från Fotoklubbens aktiviteter~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Lördagen den 14 oktober

Städ o Röjdag i klubblokalen. Alla välkomna att hjälpas åt..................

Tisdagen den 19 september

Mellanmöte Kl. 19.00


Interna bildvisare:

Katja Tanhua
Pär Lilja
Åke Karlsson
......